President Bouterse beëdigt Granman Aboikoni

705

Onder grote belangstelling heeft president Desiré Bouterse, Granman Albert Aboikoni van de stam der Saramaccaners op het Presidentiёel Paleis beëdigd en geïnstalleerd. Daarvoor werd de officiёle plechtigheid ingeluid met de Apintie drum. De eedsformule werd voorgelezen door de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewie Amatsoemarto, waarna de inzegening plaatsvond. Nadat president Bouterse de Granman beëdigde reageerden de aanwezigen enthousiast.

Het staatshoofd bracht in zijn toespraak de felicitaties uit namens de regering en het volk van Suriname. Met dit moment gaat de regering ervan uit dat er een eind is gekomen aan het dispuut dat bijkans vier jaar heeft geduurd over wie de rechtmatige Granman is. Wij luiden een nieuw tijdperk in waarbij gewerkt zal worden aan het wegwerken van de achterstand die was ontstaan voor het volk. Hoe moeilijk het ook mag zijn vroeg hij een ieder het pad van vrede af te leggen. Hij zegt overtuigd te zijn dat dit mogelijk is. De binnenlandbewoners hebben bewezen de grootste moeilijkheden en gevaren gezamenlijk te kunnen trotseren. De president bracht ook dank uit aan eenieder die het moment van de beëdiging mogelijk heeft gemaakt. De president memoreerde dat er breedvoerig is gesproken met alle kandidaten die meenden recht te hebben op het Grandmanschap. Ook met de relevante actoren is er ruim van gedachten gewisseld, alvorens een beslissing genomen te hebben.

Granman Aboikoni bracht dank uit aan de totale natie voor dit heugelijke feit. De andere groepen worden naar zijn zeggen uitgenodigd om samen te komen en te kijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden. Hij verontschuldigde zich met betrekking tot eerder gebeurtenissen binnen de stam der Saramaccaners en vroeg aan eenieder vergeving. ‘’Er zijn harde woorden gevallen. Woorden doen meer pijn dan een kofu’’, aldus het Groot Opperhoofd. Uit het diepste van zijn hart vroeg hij de president en de minister van RO hem bij te staan in pogingen om de vrede binnen het Saramacca-gebied terug te brengen. Aboikoni zegt zijn uiterste best te zullen doen om zeer binnenkort ervoor te zorgen dat zijn volk een grote eenheid wordt.