Windtrip N.V. schenkt sanitaire faciliteit

400

Na een initiatief van Henk Herrenberg, heeft Windtrip N.V. de sanitaire faciliteit te Beekhuizen, rotonde Wijdenboschbrug, gerenoveerd. Dit in het kader van de Dag der Inheemsen en 128 jaar Javaanse Immigratie. De opening vond plaats op vrijdag 10 augustus 2018.

Herrenberg gaf bij de opening aan dat hij sinds kort woont te Tamanredjo en opmerkt dat veel personen die gebruik maken van de Oost-West verbinding richting Paramaribo altijd een sanitaire stop maken te Beekhuizen. Echter was er geen degelijke sanitaire voorziening en kreeg de omgeving te maken met wildplassen met alle gevolgen van dien. Windtrip N.V. heeft in het kader van haar maatschappelijk verantwoord ondernemen, positief gereageerd op een verzoek van Herrenberg.

De overdracht werd gedaan aan Districtscommissarissen Mike Nerkust welke aangaf blij te zijn met de geste en het initiatief. Hij gaf verder aan dat in het na traject de directeur van Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) en Dienst Elektrificatie Voorziening overleg zal worden gepleegd voor aanleg van stroom en water. Er zal verder gewerkt worden aan het verfraaien van de omgeving. De DC deelde mee dat het in de bedoeling ligt nog meer sanitaire faciliteiten op te zetten. Hij doet een dringend beroep op de omgeving om er ook zelf zorg voor te dragen dat deze faciliteit wordt onderhouden.

Initiatiefnemer Henk Herrenberg merkte tot slot op dat gemeenschapszin gestimuleerd moet worden. Als voorbeeld haalde hij aan de jongeren die voetbal spelen in de omgeving op het terrein zonder schutting. Een prachtig initiatief zou zijn als de omgeving samenwerkt aan het beschutten van het terrein om enig ongerief te voorkomen. De faciliteit biedt werk aan 2 personen en ligt in de bedoeling dat deze 24 uur open is.