Onderwijsminister blij verrast door vorderingen SNTA

434

Minister Lilian Ferrier was onlangs te gast bij de certificaatuitreiking van het personeel dat het bureau van de Suriname National Training Authority (SNTA) zal bemensen. De certificaatuitreiking vond plaats op vrijdag 10 augustus in de Banquet Hall van Hotel Torarica. Het bureau zal het proces begeleiden dat het beroepsonderwijs zodanig hervormt aan de hand van internationale standaarden, gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Na de hervorming van de opleidingen worden vakbekwame arbeiders afgeleverd, die met hun kennis en kunde de economie van Suriname een bijzondere boost zullen geven.

De minister zei zeer verrast te zijn met het werk dat de werkgroep al verzet heeft. Instanties zouden volgens haar een voorbeeld moeten nemen aan de werkgroep die totaal zelfstandig alle werk heeft voorbereid en uitgezet.

De bewindsvrouw bracht ook de boodschap van vicepresident (vp) Ashwin Adhin over, die niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking. De vp onderstreepte volgens minister Ferrier de noodzaak van de SNTA en van het beroepsonderwijs. De minister noemde dit als één van haar prioriteit beleidsgebieden, naast de aanpassing van wetgeving, de instelling van het leerlingenvolgsysteem en de professionalisering van de leerkrachten. Bij de hervorming van het beroepsonderwijs is voor de minister belangrijk dat geen enkel kind uitgesloten wordt. Bovendien moeten de opleidingen voldoen aan de regionale en internationale kwaliteitsstandaarden, alsook aansluiting hebben op de vraag vanuit de lokale arbeidsmarkt.

Tijdens de certificaatuitreiking werd ook de website, http://www.suriname-nta.org/, van de SNTA gelanceerd. De samenleving kan dus online de ontwikkelingen van de hervorming op de voet volgen.

Het Jamaicaans bedrijf Dunn Pierre, Barnett and Associates LTD (DBA) was belast met het opleiden van de medewerkers uit verschillende sectoren betrokken bij het beroepsonderwijs. De cursisten hebben de trainingen in 13 maanden afgerond. In totaal zijn 516 certificaten uitgereikt.