Minister Pengel bedankt ondernemers Zwartenhovenbrugstraat voor begrip

687

De bewindsman van Openbare Werken Transport en Communicatie, Patrick Pengel bracht een veldbezoek aan de rehabilitatie werkzaamheden van de Zwartenhovenbrugstraat. Aldaar raakte de minister aan de praat met enkele ondernemers en vroeg hen om nog wat geduld te betrachten voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Het gaat bij deze om het project “Rehabilitatie en riolering Zwartenhovenbrugstraat.”

De bewindsman gaf aan heel blij te zijn met de goede participatie van de gemeenschap en de ondernemers in de wegstrekking die reeds is aangepakt. “We moeten in goede communicatie blijven met de ondernemers. Zij hebben hun medewerking verleend en begrip getoond voor het ongerief”, geeft de minister aan. Al dit positieve heeft met de inzet van de aannemer geresulteerd in de tweede fase die nu over een binderlaag beschikt te weten het gedeelte van de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Nassylaan en de Steenbakkerijstraat. Dit neemt met zich mee dat het blok opengesteld worden voor het verkeer.

Volgens minister Pengel is het van belang dat de zwartenhovenbrugstraat helemaal en vooral goed gerehabiliteerd wordt. Dit is het tweede project in de binnenstad dat zo groot aangepakt wordt. Het eerste project was de rehabilitatie van de maagdenstraat. “Deze werkzaamheden zijn van belang om de ontwatering van het centrum aan te pakken en om te genieten van een goede infrastructuur. Gelet op het project gaat men de volgende fase in namelijk om het weggedeelte tussen de Steenbakkerij- en de Domineestraat aan te pakken. Dat gedeelte zal vanaf 20 augustus aangepakt worden. Ook aan die ondernemers en weggebruikers wordt om de volle ondersteuning gevraagd zodat de aannemer kan werken aan een goede infrastructuur aldaar.