Minister Pengel en ondernemers Ringweg gaan voor gezamenlijke oplossing

532

De minister van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, hield een meeting met ondernemers en enkele buurtbewoners van de Ringweg. De delegatie die op woensdag 15 augustus 2018, de bewindsman op zijn kantoor bezocht uitte hun bezorgdheid over de afname van hun inkomen. Zij gaven aan, dat ze de inkomstenderving gemerkt hebben, vanaf de Ringweg aan de noordelijke en de zuidelijke kant een eenrichtingsweg is geworden op 28 januari 2018.

De bewindsman laat via zijn voorlichtingsafdeling weten dat er sprake is van een goed gevoerd gesprek en dat alle drie partijen te weten de vertegenwoordigers van het departement, ondernemers en buurtbewoners van de Ringweg samen op basis van cijfers en andere constateringen een evaluatie zullen plegen om te weten hoe deze situatie aan te pakken.

Volgens de bewindsman zijn er verschillende zaken aangehaald. Het gaat onder andere om de verkeerscirculatie en –verwerking van het verkeer aan de Ringweg. Voor nu is de situatie dat als men op de zuidelijke Ringweg komt vanuit de Gonggrijpstraat of de Prinsessestraat men verplicht is om rechts af te slaan. In geval men wilt komen op de Johannes Vermeerstraat is men dan verplicht een omweg te maken om hun bestemming te bereiken. Gelet op deze situatie zullen alle partijen nagaan als het weer naar het oud systeem kan. De bewindsman zegt verder dat er samen naar verschillende alternatieven gekeken zal worden zodat alle partijen tevreden zijn.

Minister Pengel benadrukt wel dat het terugdraaien van een eenrichtingsweg naar een dubbele rijbaan gevolgen als onveilige verkeerssituaties kan hebben op verschillende kruisingen. Dat was in het verleden ook het geval waarbij er veel sprake was van verkeersongevallen. De wegen werden tot eenrichtingswegen gemaakt zodat het verkeer beter kon doorstromen. Dit besluit werd genomen na een analyse van het verkeer in overleg met de verkeerspolitie om de vele opstoppingen en verkeersongevallen te voorkomen. De partijen zullen na drie weken weer bij elkaar zitten.