Ministerie van Volksgezondheid organiseert presentatie System Health Accounts 2016

469

Het Ministerie van Volksgezondheid organiseerde in samenwerking met de United States Agency for International Development (USAID) en het door de USAID gefinancierde Health Finance and Govemance Project de presentatie van de resultaten van het System Health Accounts 2016 (SHA 2016). Dit vond plaats in de Royal ballroom van Hotel Torarica op dinsdag 21 augustus 2018.

Het doel van de bijeenkomst was om een overzicht te geven van het proces en de belangrijkste bevindingen van de SHA 2016 voor Suriname en de implicaties daarvan voor de financiering van de gezondheidszorg, inclusief de financiering van HIV, malaria en tuberculose in samenhang met andere gezondheidsgebieden.

De studie werd uitgevoerd onder toezicht van een stuurgroep bestaande uit leden vanuit onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Financiën, het Staats Ziekenfonds en de Nationale Assemblee. Suriname heeft gebruik gemaakt van het System of Health Accounts 2011 framework. Dit is een internationaal geaccepteerd raamwerk voor het volgen van de hoeveelheid en de stroom van financiële bronnen binnen het gezondheidssysteem in een bepaalde periode. De Suriname Health Accounts 2016 bevat ook een focus op uitgaven voor HlV-respons.

De Health Accounts-studie verdeelt de uitgaven voor gezondheidszorg uiteen en biedt informatie over:

  • De bronnen van financiering door de gezondheidszorg (inclusief de overheid, werkgevers, donoren en huishoudens);
  • De financiële regelingen waarmee middelen worden beheerd;
  • De begunstigden van deze middelen;
  • De gezondheidsproducten en -diensten die worden gekocht.

e resultaten van het SHA 2016 biedt een nuttig bewijsmateriaal voor beleidsmakers om belangrijke beslissingen te nemen met betrekking tot:

  • Het mobiliseren van middelen voor gezondheid, in het bijzonder voor duurzame financiering van ziektegebieden zoals HIV;
  • Het poolen en beheren van gezondheidsbronnen;
  • Hoe middelen worden toegewezen, om de beste resultaten voor de bevolking van Suriname te bereiken.

Het ministerie van Volksgezondheid gaat onverkort verder met het toepassen van dit raamwerk met betrekking tot het beleid van financiële hervorming binnen de gezondheidssector, aangezien de SHA-studie met regelmaat zal worden uitgevoerd. In een vervolg bericht zullen de resultaten worden prijsgegeven.