HI&T over prijsstijgingen importgoederen

436

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme maakt bekend, dat als gevolg van een aanhoudende hittegolf in Europa, de prijzen van de importgoederen van voornamelijk aardappelen en uien, een steeds stijgende lijn blijven vertonen. De aanhoudende droogte in Europa is er de oorzaak van, dat er een schaarste is van onder andere aardappelen en uien, waardoor de prijzen van deaze producten, de afgelopen paar weken flink zijn gestegen. Het is de verwachting dat de stijgende lijn zeker de komende 3 maanden zal aanhouden.

Het ministerie houdt de ontwikkelingen op de Europese markt nauwlettend in de gaten en in het kader van het stimuleren van de eigen productie zal in samenwerking met het ministerie van LVV maatregelen worden getroffen om de locale markt te voorzien en te verzekeren van de beschikbaarheid van basisgoederen.

De ECD voert ondanks de schaarse middelen maandelijkse acties mbt de prijscontrole in de winkels alsook bij de groothandelaren en importeurs. Er zijn vooralsnog geen noemenswaardige verschillen in prijzen bij de importeurs en de detailhandel geconstateerd, die duiden op moedwillige prijsopdrijving. De ECD zal gezien de omstandigheden de situatie in de winkels nauwlettend in de gaten houden. De gemeenschap wordt gevraagd om bij vermoeden van prijsopdrijving de CoZa app van het ministerie te gebruiken om dit te melden. De ECD zal elke melding onderzoeken. Vermeldenswaard is dat niet elke prijsverhoging, een prijsopdrijving betreft.

De regering betreurt het dat individuen berichten hebben verspreid, als zouden de stijging van de prijzen te maken hebben met de aangekondigde maatregelen van de regering over salarisverhoging van de ambtenaren. Deze berichten dienen te worden gezocht in de sfeer van paniekzaaierij en onruststokerij.