Het directoraat Openbaar Groen van OWT&C voert grote schoonmaakwerkzaamheden uit

396

In verband met de vakantie krijgen speeltuinen en speeltoestellen extra aandacht. Het gaat om speeltuinen in de districten Paramaribo, Wanica, Coronie, Nickerie, Saramacca en Para. Enkele speelvelden zijn: de Gladiolenveld, Desi Samsonveld en het sportveld te Sophia’s Lust. Er worden ook bermen en lozingen opgeschoond.

De werkzaamheden zijn 1 augustus 2018 gestart. Er wordt momenteel in Wanica en Paramaribo gewerkt. Ferliano Krak, onderdirecteur Technische Diensten van OG zegt, dat het de bedoeling is om speeltuinen die door OG zijn opgezet schoon te maken en kleine reparaties te doen aan de speeltoestellen. De velden worden schoon gemaakt zodat de kinderen zich nuttig kunnen bezighouden in de vakantie. Deze velden zijn bij de opzet overgedragen aan stichtingen en beheerders, die zelf voor onderhoudt moet zorgen. Na deze grote aanpak zullen deze beheerders het onderhoudt wederom overnemen.

Voor wat betreft de bermen wordt er gewerkt op plaatsen waar het gras hoog staat en er illegaal vuil wordt gedumpt. Het illegaal dumpen van vuil, zorgt voor broedplaatsen voor on-gedierten. Chanderbhan Rambali, Algemeen Coördinator Districten zegt dat langs de berm in de Possentriestraat er vanaf de hoek met de Kankantriestraat tot de Heveastraat schoon gemaakt is. Verder geeft hij aan, dat de berm in de Elisabethweg te Abrabroki, volledig is opgeruimd. Ook in het noorden van Paramaribo wordt er in de omgeving van de Kleinestraat schoonmaak- en ophaal werkzaamheden uitgevoerd.
Het streven is om midden september zoveel mogelijk velden en speeltuinen die behoefte hebben te hebben schoongemaakt. De reguliere werkzaamheden voor het opschonen van lozingen en bermen gaan normaal door.