LVV verzorgt training ‘Algemene Landbouwtechnieken’

352

Het ministerie van LVV heeft van 29 tot en met 31 augustus j.l. de training ‘Algemene Landbouwtechnieken’ verzorgd. Aan achtenveertig (48) participanten is theoretische en praktische kennis bijgebracht over onder andere het telen in plantenkassen, bemesting, plantvermeerderingstechnieken en verantwoord gebruik van pesticiden.

De training vond plaats op aanvraag van Suri Corps, voorheen bekend als Peace Corps. Behalve de 30 participanten van Suri Corps, hebben ook leden van de Amerikaanse Ambassade, enkele rekruten van het Nationaal Legeren andere belangstellenden deel genomen aan de training.
De training werd verzorgd door landbouwdeskundigen van LVV onder coördinatie van HumphryWarsodikromo. –