President Bouterse; Solidariteit met “de kleine man” tonen

409

President Desiré Delano Bouterse noemt het bijzonder dat de regering ondanks de benauwde situatie waarin wij als land verkeren mee heeft kunnen werken aan de verhogingen voor ambtenaren. De president stelt dat mensen aan de onderkant van de ladder het zwaar hebben en erkent hiermee ook de noodzaak van de verhoging. Rekening houdende hiermee kreeg de minister van Financiën de instructie om bij het komen tot het besluit degelijk de inflatie in oog houden.

Bevriezen verhoging

Vanuit deze verhoging vloeit er op basis van een regeling die tijdens een vorige regering is getroffen, ook een verhoging voor leden van de raad van ministers en DNA leden voort. De regeling houdt in dat de schadeloosstelling van de DNA leden en ministers gekoppeld is aan de salarissen van ambtenaren. Daar is volgens het staatshoofd geen rekening mee gehouden. Het staatshoofd benadrukt dat de ministers niet om de verhoging hebben gevraagd. Desondanks wilt hij op basis van “het anders denken” dat hij voorstaat in samenspraak de verhoging voor deze groep bevriezen.

Solidariteit

“Wanneer wij een weg van solidariteit met de “kleine man”, hebben ingeslagen dan zullen wij op dit soort momenten onze solidariteit moeten tonen” beklemtoond de president. Hij geeft toe dat het gevoelig ligt maar zal het gesprek hierover wel voeren.

Volgens de nieuwe gedachte en de nieuwe weg die de president voorstaat moeten hoogwaardigheidsbekleder zich solidair kunnen opstellen tegenover de mensen met bijvoorbeeld de schoonmaakster die SRD 1100 ontvangt. Wij moeten de solidariteit niet alleen met de mond belijden riep het staatshoofd op.