De Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) en Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht gaan voor onderlinge samenwerking

404

De Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht hebben concrete afspraken gemaakt voor een onderlinge samenwerking. De samenwerking werd besproken op woensdag 05 september 2018.

Binnen deze samenwerking zal er onder andere gefocust worden op het delen van informatie met betrekking tot mijnbouw en bosbouwrechten en –activiteiten. Hiermee wordt het verhogen van de transparantie naar de samenleving beoogt. Deze transparante werkwijze is belangrijk voor het duurzaam landgebruik. Ook zal er tussen de technische vertegenwoordigers van beide instituten maandelijks overleg zijn. Gezamenlijk zal een traject uitgezet en afgelegd worden om uiteindelijk een optimale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd land, Suriname.

GMD vertegenwoordigers: Dhr. Gemerts (adviseur bij GMD), Christina Ngai (afdeling Exploratie), Rutu Lugard (Afdeling database en GIS), Uria Gallant (Juriste), Marciano Hansildaar (Chef afdeling database en GIS).
SBB-vertegenwoordigers: Jerry A-Kum (Algemeen Directeur), Rene Somopawiro (Dir. Onderzoek en Ontwikkeling), Sarah Crabbe (Onderdirecteur Onderzoek en Ontwikkeling).