Nieuwe Raad van Commissarissen Academisch Ziekenhuis Paramaribo geïnstalleerd

708

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft de nieuwe Raad van Commissarissen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo geïnstalleerd. Dit vond plaats op het kabinet van de minister op woensdag 5 september 2018. De zittingsperiode gaat in per 1 juli 2018 en is berekend voor een periode van twee jaren.

Alvorens de officiële plechtigheid plaats vond, werden de aankomende leden geïnformeerd over de plannen aangaande het ziekenhuis. Het ziekenhuis bevindt zich momenteel in een transformatie fase, aangezien er binnenkort gestart wordt met de renovatie van enkele delen van het ziekenhuis. Na de korte plechtigheid wenste de bewindsman de leden veel succes toe tijdens het uitoefenen van de nieuwe functie en benadrukte daarbij, dat een goede samenwerking tussen de leden enerzijds en het ministerie en de raad anderzijds, van groot belang is.

De voorzitter, drs. Annand Jagesar MBA, beloofde om samen met de overige leden van de raad, de ondersteuning te bieden zodat de doelstellingen met betrekking tot het verzelfstandigen van het ziekenhuis, gerealiseerd kunnen worden. De overige leden die zitting hebben in de raad zijn Gabriëla Gonesh – Garcia Castro, drs. Eric Commiesie, Sebitadebie Gopal BSc en Gwenny Gefferie BSc.