Directeur sportzaken op bezoek bij Surinaamse Troefcall Bond

523

Nadat het bestuur van de Surinaamse Troefcall Bond o.l.v. voorzitter Mano Vasilda, op 12 september op kennismakingsbezoek was bij minister Nalinie Gopal en directeur sportzaken Mitchel Kisoor vond er gisteravond 18 september een tegenbezoek aan de bond.

Sportzaken directeur Kisoor en een delegatie o.l.v. Adagracia Pawiro van voorlichting van het ministerie van Sport & Jeudzaken kwamen op speellokatie Sportscafe Munder. De direkteur heeft kennis gemaakt met de troefcall sport en sprak de aanwezige troefcallers toe. Hij vindt het een mooie sport omdat het alom bekend staat in Suriname en pleitte dat er sowieso meer vrouwen zouden kunnen participeren aan deze sport.

Momenteel zijn er +/- 16 vrouwen van de +/- 350 leden actief in deze sport onder de verschillende verenigingen. De ploeg van Mahaan is hofleverancier met 6 vrouwen. De direkteur heeft verder ook kennis gemaakt met de speelwijze van de troefcall sport, omdat hij altijd een vertekend beeld kreeg van het spel. Hij kreeg na zijn warme toespraak een rondleiding van de voorzitter van de Surinaamse Troefcall Bond Mano Vasilda en maakte kennis met de speelwijze en regels van de bond.

Ook kreeg de bond uit handen van direkteur Mitchel Kisoor een paar trofeeën en speelkaarten ter beschikking als geste van het ministerie van Sport & Jeugdzaken. De voorzitter Mano Vasilda was zeer erkentelijk met dit bezoek en bracht zijn dank uit aan minister Nalinie Gopal en direkteur Mitchel Kisoor. Ook werd de afdeling voorlichting o.l.v. Adagracia Pawiro bedankt voor hun aanwezigheid. De bond en afdeling voorlichting zullen nauw samenwerken om de troefcallsport meer bekendheid te geven in Suriname via educatie en voorlichting naar de gemeenschap.

Surinaamse Troefcall Bond

Bron: SME Sport