Openbare werken introduceert Burger Informatie Unit

440

Voor het doorgeven van klachten of het indienen van vergunningsaanvragen, kan de samenleving voortaan terecht bij de Burger Informatie Unit (BIU) van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Deze unit is onlangs in het leven geroepen en gehuisvest op de begane grond van het hoofdkantoor van het ministerie aan de mr. J. Lachmonstraat.

Bij de BIU kan men terecht voor het indienen van klachten en informatie over de verschillende vergunningsaanvragen, alsook voor het aanvragen van vergunningen die het ministerie verstrekt. Daarnaast is de burgerij ook bij de BIU terecht voor het deponeren van klachten en/ of meldingen. De Unit dient ervoor zorg te dragen dat deze informatie gedistribueerd wordt naar de desbetreffende afdelingen. Behalve de distributie zorgt de unit ervoor dat er een follow up gepleegd wordt, met betrekking tot afhandeling van de klachten door de betreffende diensten. Er zullen ook veld oriëntaties gepleegd worden, waarna de acties van het ministerie door gecommuniceerd worden naar de burgers die een klacht hebben gedeponeerd op het ministerie. Hierbij zullen de RR- en DR leden betrokken worden. De BIU zal alle binnengekomen en het aantal afgehandelde klachten bijhouden.

Voor elke aanvraag of melding geldt een standaard procedure en of looptijd. Het is dus de bedoeling dat de cliënt niet meer persoonlijk in contact komt met de medewerkers van de desbetreffende afdelingen. Elk additioneel contact geschiedt via de BIU. Er is gekozen voor een pilot periode van een maand waarna er een evaluatie zal plaats vinden. Na deze evaluatie, zullen indien nodig aanpassingen worden gepleegd en zal de Unit officieel van start gaan met haar werkzaamheden.

Deze unit biedt haar diensten aan tijdens kantoor uren tussen 07.00u am en 15.00u pm. De BIU is te bereiken op het nummer 531491. De samenleving kan 1 x 24 uur via de mail hun informatie opsturen op het adres info@publicworks.gov.sr , waarop er binnen afzienbare tijd gereageerd zal worden.