Presidentiele onderhandelingscommissie ALCOA informeert samenleving

373

De presidentiele onderhandelingscommissie Alcoa heeft tijdens een openbare sessie informatie verstrekt aan de totale gemeenschap. Tijdens deze infosessie, die gehouden werd op 3 oktober 2018, werden aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de commissie. Ook konden burgers vooraf hun vragen opsturen zodat die tijdens de bijeenkomst beantwoord konden worden.

Dilip Sardjoe, voorzitter van de commissie ging in zijn inleiding onder andere in op de taken van de commissie en welke resultaten zij bereikt hebben vanaf het moment van onderhandelen.

De inleiding van voorzitter Sardjoe kunt u hier lezen.