Om de nood van de bewoners die in de directe nabijheid van de vuilstortplaats te Ornamibo vertoeven te verzachten, brachten de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias en de District Commissaris (DC) van Wanica Zuid-Oost, Audrey Hankers een oriëntatiebezoek aan het gebied. Tijdens dit bezoek, welke op maandag 15 oktober plaatsvond, werden de bewoners voorzien van mondkapjes, ter bescherming tegen de rookontwikkeling. Het Staatsziekenfonds verleende haar medewerking door 5000 mondkapjes ter beschikking te stellen aan de bewindsman, die deze op zijn beurt weer overhandigde aan de DC.

“Dit is geen duurzame oplossing, maar een noodoplossing”, aldus minister Elias. Het is de eerste keer dat de minister en de DC het gebied gezamenlijk hebben bezocht. De minister verzekerde de bewoners dat het probleem van de vuilstortplaats momenteel hoog op de agenda staat van de regering. “De regering zal de bewoners niet vergeten en zal gaan voor een duurzame oplossing. Daar mag men op rekenen. We moeten dit doen in het belang van de volksgezondheid, maar ook in het belang van het woongenot van de buurtbewoners”, zei de bewindsman.

Tot slot riep de DC de burgers op om kalm te blijven en de instructies, die vanuit de media worden verstrekt, te blijven opvolgen. Ook worden degenen met gezondheidsklachten opgeroepen zich aan te melden bij de huisarts of de poli’s van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Latour of Lelydorp. De openingstijden van de poliklinieken zijn vanwege deze bijzondere omstandigheden verruimd.