Openbaar Groen Wageningen pakt laag hangende boomtakken aan

557

De Wnd.Coordinator van het Directoraat Openbaar Groen van het ressort Wageningen, R. Hira, ging vandaag zelf op het veld om hangende boomtakken die gevaar vormde voor de schoolkinderen en verkeer ter hand te nemen.Volgens Hira kwam er een verzoek vanuit de school voor het brengen van een oplossing.

Aangezien O.W.Nickerie niet beschikt over een hoogwerker, heeft Hira medewerking gevraagd aan Telesur Nickerie om het projekt uit te voeren.Het projekt is een succes geweest. Hij geeft aan dat met instanties te netwerken er resultaten bereikt kunnen worden waar zulks mogelijk.

Openbaar Groen Wageningen bedankt alle actoren voor hun medewerking.