Startsein rehabilitatie wegstrekking Jenny-Henar

592

De wegstrekking tussen Jenny en Henar ondergaat een grondige rehabilitatie. President Desiré Delano Bouterse heeft op woensdag 17 oktober daartoe het startsein gegeven. Tijdens deze plechtigheid benadrukte het staatshoofd het belang van samen de handen uit de mouwen steken om grotere prestaties te boeken.  Het hebben van vertrouwen in eigen mensen is ook van groot belang. De aannemer voor het rehabiliteren van de eerdergenoemde wegstrekking is Baitali NV. President Bouterse feliciteerde Nickerie en Wageningen in het bijzonder, met het asfalteringsproject.

Het staatshoofd memoreerde diverse gesprekken gevoerd te hebben met de plaatselijke bewoners om te kijken hoe problemen aangepakt kunnen worden. Door inzet van werkers uit het gebied is de Henarsluis zelf gerepareerd en zijn nog eens twee gebouwen opgeknapt.

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie gaf aan dat een goede infrastructuur de basis is voor ontwikkeling van het gebied waar de weg gerehabiliteerd wordt. Er is volgens hem gefaseerd gewerkt aan het upgraden van de Oost-West verbinding, die nationaal gezien, de verbinding vormt met haast alle districten. De herasfaltering van de wegstrekking Jenny-Henar zal in drie fasen geschieden, te weten Jenny-Ingikondre, Ingikondre-Burnside en Wageningen-Henar. In totaal gaat het om een lengte van 79 kilometer. Daarvan is 53 kilometer in zeer slechte staat.

Het uitvoeren van dit project kost ruim 80 miljoen US-Dollar en moet binnen 24 maanden worden opgeleverd. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die ook het woord voerde, bracht naar voren dat door de verbeterde positie van de staatsinkomsten dit project zonder problemen uitgevoerd kan worden. De bewindsman is ingenomen met het feit dat aannemer Baitali NV., met uitzondering van de rehabilitatie van de eerdergenoemde wegstrekking ook oog heeft voor sociale projecten in zowel Coronie als Wageningen. De regeringsdelegatie onder leiding van president Bouterse was ook aanwezig bij het uitreiken van BaZo kaarten aan de bewoners te Wageningen en het geven van het startsein voor de doorstart van de SML.