DNA keurt twee wetten goed

388

De Nationale Assemblée (DNA) heeft de ontwerpwet houdende goedkeuring van de ‘ Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the insurance of Investment and export Credit’ behandeld en aangenomen met algemene 26 stemmen.

Ook de ontwerpwet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname als lid van de International Islamic Trade Finance Corporation is aangenomen met algemene 26 stemmen. De wetten zijn op donderdag 25 oktober 2018 goedgekeurd.

Met de aanname van deze wetten zal Suriname nu op een structurele wijze kunnen participeren binnen de International Islamic Trade Corporation.

De commissie van rapporteurs die heeft gewerkt aan beide wetsproducten bestaat uit de leden;

Amzad Abdoel (vz)
Krishnakoemarie Mathoera
Rudolf Zeeman
Marinus Bee
Ruchsana Ilahibaks
William Waidoe
Oesman Wangsabesari