Suriname en Frankrijk plegen wederom overleg over situatie Marowijne rivier

247

Naar aanleiding van het bezoek van een regeringsdelegatie aan het Marowijnegebied, hebben Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van de Franse Republiek, Antoine Joly, voor de tweede maal binnen enkele dagen, een onderhoud gehad op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens dit onderhoud, dat op maandag 29 oktober heeft plaatsgevonden, is het belang benadrukt van goed nabuurschap en het feit dat de landen een grensrivier met elkaar delen, waarover de noodzaak thans groot is om op korte termijn te komen tot uitdrukkelijke afspraken over het beheer van en de samenwerking ten aanzien van de Marowijne  rivier.

In dit kader is vastgesteld dat het cruciaal is om langs de weg van dialoog te geraken tot duurzame oplossingen, zowel op diplomatiek als technisch gebied.

Er is afgesproken dat heel binnenkort wederzijdse delegaties aan tafel zullen zitten, ter  bespreking van de ontstane situatie op de Marowijne rivier, teneinde te geraken tot eenduidigheid over onder andere de loop van de grenslijn.

De situatie op de Marowijne rivier geniet de hoogste prioriteit van zowel Suriname als Frankrijk.