MinOWC laat kinderen kennismaken met nieuwe onderwijsstijl op de Nationale Kunstbeurs

440

In het kader van de ontwikkeling van het creatief en kritisch denkvermogen van scholieren verwelkomt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 370 studenten van scholen uit Paramaribo, Commewijne, Saramacca, Para, Marowijne en Brokopondo op de Nationale Kunstbeurs. De scholieren zullen tijdens hun bezoek op een speelse manier leren door te doen, aan de hand van een maatschappelijk probleem. Dit vraagstuk zullen zij analyseren, hun eigen oplossingen voor bedenken en deze vervolgens zelf filmen, zodat hun eindresultaten gedeeld kunnen worden.

Tijdens de activiteit zullen schoolvakken zoals taal, rekenen en aardrijkskunde geïntegreerd gebruikt worden, om zo te komen tot het antwoord op vragen. Deze benadering maakt deel uit van innovatieve leermethoden die ook in Suriname steeds meer worden toegepast. Kinderen leren zo op hun eigen manier zelfstandig en worden beter in staat gesteld hun talenten toe te passen. Door deze manier van lesgeven wordt het onderwijs beter toegespitst op individuele behoeften van kinderen, wat uiteindelijk terug te zien zal zijn in verbeterde schoolresultaten.

Het ministerie zit middenin het proces van een geleidelijke onderwijshervorming; hiervoor is het Basic Education Improvement Program (BEIP) deels verantwoordelijk. De hoofddoelen van dit programma zijn het verbeteren van het leerproces van studenten, alsook van de efficiëntie van het onderwijssysteem. Ter ondersteuning van dit programma zullen er de komende tijd communicatie activiteiten plaatsvinden die de nieuwe onderwijsaanpak nader zullen toelichten.