Sloth Welness Centrum ( Luiaard Opvang Centrum) geopend in Saramacca

1595

Op vrijdag 2 november 2018 vond de opening plaats van het Sloth Welness Centrum Suriname ( Luiaard Opvang Centrum) in het district Saramacca. Bij deze opening waren aanwezig de districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay, de Minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Mevr Roline Samsoedin en andere genodigden.

De onthulling van het naambord werd gedaan door de minister van ROGB, Mevr Roline Samsoedin bijgestaan door de districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay en directeur ROGB Leandra Woei.

De Green Heritage Fund Suriname (GHFS) onder leiding van Mevrouw Monique Pool is meer dan alleen een Milieu Organisatie die zich bezighoudt met de opvang en verzorgen van ontspoorde luiaards.

De GFHS werkt al jaren om voornamelijk luiaards die in bewoonde gebieden terechtkomen terug te zetten in het bos war ze thuis horen.

Er is heel hard gewerkt om het nieuwe verblijf voor de dieren op te zetten en de GHFS kreeg daarbij ondersteuning. Mevrouw Monique Pool werd voor het redden van luiaards bekend toen ze in 2015 door CNN werd uitgeroepen tot 1 van de grootste helden ter wereld.

Ze is jaren bezig geweest met de luiaards in Suriname en heeft ontelbaar veel van deze dieren helpen terug brengen in het wild.

Mevrouw Monique Pool bedankte een ieder die op welke wijze een bijdrage heeft geleverd om het nieuwe verblijf tot stand te brengen.