CARICOM ambassadeur van Suriname presenteert geloofsbrieven aan Secretaris Generaal Monday 12 November , 2018120

302

De nieuwe CARICOM ambassadeur van Suriname, Chantal Elsenhout, heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan de Secretaris – Generaal van de CARICOM, Ambassadeur Irwin LaRoque. Dit gebeurde op 8 november 2018. De aanbieding van geloofsbrieven vond plaats tijdens een korte formele ceremonie op het CARICOM Secretariaat in Georgetown, Guyana.

In haar interventie benadrukte ambassadeur Elsenhout de committering van de Republiek Suriname aan regionale integratie, dat als cruciaal wordt geacht om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de diverse regionale en mondiale uitdagingen. Als kleine landen met open economieën zijn landen van het Caribisch gebied kwetsbaar voor steeds schommelende internationale en politieke ontwikkelingen van buitenaf en alleen door gezamenlijke inspanningen kan een beter tegengewicht worden geboden aan die ontwikkelingen.

Verder werd benadrukt dat dit proces moet worden geleid door gemeenschappelijke principes van eenheid, wederzijds vertrouwen, samenwerking en solidariteit. Het is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle landen om ervoor zorg te dragen dat de voordelen van integratie ook tastbaar zijn voor elke burger.

In relatie tot de Caribbean Single Market and Economy (CSME) onderschreef ambassadeur Elsenhout dat de consolidatie van dit initiatief een sleutelfactor is in de verdere politieke, financieel-economische en culturele versterking van de integratiebeweging in CARICOM en ook een strategisch element om externe uitdagingen het hoofd te bieden. Regionale handel is een belangrijk onderdeel van het integratieproces, waarbij natuurlijke hulpbronnen en het menselijk kapitaal samengebracht worden en op gemeenschappelijke wijze moeten worden ontwikkeld.

Tot slot werd aangegeven dat er op basis van goed nabuurschap en vrede en veiligheid, blijvend op nauwe wijze samengewerkt dient te worden aan een multidimensionale benadering van veiligheid, inclusief transnationale georganiseerde misdaad in al zijn vormen. Als land met een laaggelegen kustvlakte is ook Suriname niet bespaard gebleven van de effecten van klimaatverandering en zal zich dan ook blijven inzetten om deze kwestie op de internationale agenda te houden en tegelijk financiering te garanderen voor aanpassings- en mitigatie-inspanningen.

Binnen Suriname haar verantwoordelijkheid in de CARICOM voor gemeenschapsontwikkeling en Culturele Samenwerking, waaronder Cultuur, Gender, Jeugd en Sport, zal Suriname een voortrekkersrol blijven vervullen in het betrekken en bevorderen van de ontwikkeling van onze jeugd. De sport- en cultuurindustrieën zijn belangrijke aspecten in het CARICOM proces en dienen derhalve gekoesterd en bevorderd te worden.

De Secretaris – Generaal sprak de hoop uit dat door Suriname actief wordt geparticipeerd in CARIFESTA 2019 op Trinidad and Tobago, gelet op de rijke culturele diversiteit en het potentieel op het gebied van kunst en cultuur.

De Secretaris – Generaal werd geïnformeerd over de goede vooruitzichten met betrekking tot de zogenaamde “Caribbean Enterprises”, zoals geïntroduceerd door president Desiré Delano Bouterse, gedurende het voorzitterschap van Suriname van de CARICOM.

Hij werd geïnformeerd over de verschillende bezoeken van staatshoofden en ministers van diverse CARICOM landen waaronder Saint Vincent and the Grenadines, Dominica en Antigua and Barbuda, waarbij concrete afspraken zijn gemaakt voor verdere samenwerking in dit verband. De CARICOM Enterprises moeten resulteren in samenwerking van bedrijven en producerende private instanties uit de verschillende landen. Van 14-17 november 2018 zal ook de prime minister van Barbados, Mia Mottley een officieel werkbezoek aan de Republiek Suriname afleggen.

Behalve officiële onderdelen van het programma zal de prime minister op 15 november ook een publieke lezing verzorgen, betreffende de CARICOM Single Market and Economy, op de Anton de Kom Universiteit.

Ambassadeur Elsenhout verzekerde de Secretaris-Generaal van haar persoonlijke inzet en gaf aan uit te kijken naar een vruchtbare samenwerking. Vermeldenswaard is dat behalve ambassadeur Elsenhout ook ambassadeur Commissiong van Barbados zijn geloofsbrieven heeft aangeboden.