Hof van Justitie beëdigt drie nieuwe vrouwelijke kandidaat-notarissen

389

Drie vrouwen, Mr. Anneke Chin A Lin, Mr. Naomi Stekkel en Mr. Glenda Heikerk zijn door het Hof van Justitie beëdigd tot kandidaat-notarissen. Dit gebeurde op woensdag 14 november 2018, tijdens een openbare zitting.

Waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks liet weten dat alle drie kandidaat-notarissen na hun notariële opleiding in Nederland en daarna hun twee jarige stage periode in Suriname afgerond te hebben, konden worden beëdigd.

De pas beëdigden bezitten nu waarnemingsbevoegdheid om de werkzaamheden uit te kunnen oefenen bij belet of ontstentenis van een notaris. Rasoelbaks gaf aan dat er behoefte is aan meer kandidaat-notarissen in de praktijk van het notariaat. Hij wees het drietal op de vaardigheden, kennis en houding die een kandidaat-notaris moet bezitten om het werk naar behoren te kunnen doen. Hij sprak over tuchtrechtelijke maatregelen die getroffen kunnen worden wanneer er niet nauwgezetheid en goede manieren van doen en laten binnen het beroep voorop gesteld worden.