Symbolische overhandiging ‘weegbrug’ Peperpot

224

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie( OWT& C ) zal verschillende maatregelen treffen, om de investeringen gedaan in onze infrastructuur te beschermen. Het ordenen van zwaar transport is een van de belangrijke maatregelen die het ministerie nastreeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie. In het kader hiervan heeft minister Patrick Pengel van OWT& C op dinsdag 27 november 2018, symbolisch een ‘weegbrug’ die te Peperpot in Commewijne in gebruik zal worden genomen, overhandigt aan het Korps Politie Suriname (KPS).

Het is de bedoeling dat het KPS zelfstandig wegingen van alle vrachtwagens zal doen bij de controlepost, zegt waarnemend korpschef Roberto Prade, die het overhandigde in ontvangst nam. Hij gaf verder aan dat de weegbrug belangrijk is om alle vrachtwagens te controleren en zo na te kunnen gaan als men zich houdt aan de toegestane tonnage die bij wet is bepaald. De toegestane tonnage is 13 ton per as.

In de afgelopen jaren is gebleken dat voertuigen overbeladen zijn en schade aan onze infrastructuur toebrengen zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van OWT&C. De wegen worden hierdoor kapot gereden. De controle zal op korte termijn aanvangen. Daartoe zijn de voorbereidingen in volle gang. De voorlichtingsdiensten van beide ministeries zullen de samenleving informeren door middel van voorlichtingsprogramma’s.

Wip zegt, dat het ministerie van plan is om op verschillende locaties controleposten met weegbruggen te plaatsen. De gebieden worden geïdentificeerd en de bedoeling is om vanuit meerdere punten de controle en handhaving te plegen.