Oplevering RGD poli’s Santo Dorp en De Nieuwe Grond

379

De oplevering van de renovatiewerkzaamheden van de poli’s te De Nieuwe Grond en Santodorp van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), vond plaats in tegenwoordigheid van minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid en Edwin Noordzee, directeur van de RGD. Deze plechtigheden vonden plaats op donderdag 27 december 2018.

Volgens Noordzee waren deze werkzaamheden noodzakelijk, aangezien de poli te De Nieuwe Grond, een van de grootste klinieken van de RGD, onder water liep bij hevige regenval. De poli te Santo Dorp was ook aan een renovatie beurt toe. Naast de renovatiewerkzaamheden is meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt de poli uit te breiden. De werkzaamheden zijn verricht in samenwerking met de districtscommissarissen van Wanica, Audrey Hankers en Sarwankoemar Ramai, die uit noodzaak mankracht beschikbaar stelden. DC Ramai sprak de wens uit dat ook de poli te Santo Dorp haar diensttijden zal verruimen naar de samenleving toe. De mogelijkheden hiertoe zullen nader door de directeur worden bekeken.