Aanpak gedrag jonge burgers voor beter Suriname

296

“Suriname zou verbeterd kunnen worden, door de juiste aanpak van jongeren”, zegt Emmy Hart, directeur van Stichting Rumas,  in een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Het gedrag van jonge burgers, waarmee wij regelmatig op sociaal media worden geconfronteerd, ligt aan verschillende factoren van oorzaken. “jongeren willen meer geld, jongeren willen niet werken, één ouder gezinnen”,  zijn enkele van de oorzaken die Emmy Hart opsomt. Stichting Rumas heeft op basis hiervan een begeleidingsproces uitgezet die de jongeren moeten doorlopen. Het proces is gebaseerd op het ‘so close mogelijk’ begeleiden van jongeren, door deskundigen en ook de begeleiding van de ouders ter hand te nemen.

“Rumas heeft een heleboel plannen”, zoals het inrichten van een huiswerkbegeleidingshuis, vertelt de directeur.  “Net tegenover het Rumas gebouw is er een woning gevonden en nu zijn wij bezig het te renoveren met donatie gelden. Iedereen die nog iets wil zetten mag doneren. Wij zijn van plan om er een recreatiecentrum van te maken los van huiswerkbegeleiding, kerk, schilderen. We willen van alles doen, zodat we de jongeren in de buurt een plek kunnen geven om zichzelf te ontmoeten”, aldus Emmy Hart. In februari wil zij het centrum openen.

Op 26 september wordt Rumas 10 jaar oud. Dit wil men gedenken door één week lang allerhande activiteiten te ontplooien. “Rumas heeft geen geld. God stuurt altijd geld en Rumas werkt met geld van God, omdat we oprecht bezig zijn”, aldus de Rumas directeur.