Minister Tsang bespreekt financieringsmogelijkheden voor KMO’s

204

Om Kleine en Middel grote ondernemers ( KMO’S) te begeleiden te ondersteunen en te helpen aan een startkapitaal voor het opzetten van hun onderneming, is het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geruime tijd bezig te kijken naar diverse mogelijkheden voor deze groep. Het is namelijk bekend dat KMO’S hieraan behoefte hebben daar zij niet gemakkelijk een bedrijfskapitaal kunnen krijgen. Zo heeft het Ministerie reeds op maandag 4 februari 2019 een memory of onderstanding getekend met de Coöperatieve Spaar en kredietbank GODO G.A. Diverse ondernemers uit de toerisme- en agrarische sector kunnen ondersteund en begeleid worden en eventueel ook technische ondersteuning krijgen alsook het gezamenlijk geven van educatie en trainingen.

Op donderdag 7 februari 2019 heeft minister Stephen Tsang van het ministerie van HI&T wederom een onderhoud gehad met de Bankiers Vereniging. Tijdens dit onderhoud kwam onder aan de orde de obstaksels die kleine en middel grote ondernemers ervaren bij het opzetten van een onderneming. De meest voorkomende klacht waarmee deze groep te kampen heeft is het aspect “acces to finance”. Minister Tsang gaf aan dat de rentes voor leningen bij de commerciële banken te hoog zijn. Middels incentives en slimme constructies zijn er voorstellen gedaan aan de bankiersvereninging om de risico’s en daarmee de rente van de commerciële banken omlaag te brengen. De bewindsman mikt op een rente beneden 10% voor leningen. Ook vroeg de bewindsman aan de vereniging om na te gaan welke incentives kunnen meehelpen aan het verlagen van de rente. Volgens onderdirecteur Sheoraj Panday van de Hakrinbank zal dat wel een enorme uitdaging zijn, daar de percentages des bank worden vastgesteld. De heer Eblein Frangie, directeur van de Finabank zegt ook dat de bank bereid is elke ondernemer te helpen maar dat het wel van belang is dat ze een goede administratie op na houden. Met de bankiersvereniging zijn er werkafspraken gemaakt om de voorstellen binnen de ledenvergadering bespreekbaar te maken.

Inmiddels zijn er ook diverse concept wetgevingen in de maak onder ander om te bevorderen dat roerende goederen als onderpand gebruikt kunnen worden. Dit zodat de kredietgevers beter beschermd zullen worden en een aanvullende faciliteit hebben ter verruiming van de mogelijkheid om aan een bedrijfskapitaal te komen zegt minister Tsang.

Het KMO- fonds welke door het afdeling Onderdirectoraat Ondernemerschap wordt uitgevoerd was is in een transformatie fase en zal binnen niet al te lange tijd voortgaan insamenwerking met het garantiefonds. Kleine en middel grote ondernemers zullen binnenkort wederom hun projectvoorstellen kunnen indienen op het directoraat. De KMO’s zullen gedurende het geheel traject begeleid worden door de Unit, waarna er een screening zal plaatsvinden. Na goedkeuring zal die doorgeleid worden naar de bank. Dit projectvoorstel wordt door de bank gescreend, waarna de ondernemer na goedkeuring van een door haar ingediend project in aanmerking komt voor een lening bij het Fonds tegen een lage rente percentage.