Start rehabilitatie pompgemaal Wageningen

387

Door het hijsen van één van de drie oude elektromotoren van het pompgemaal Wageningen heeft minister Lekhram Soerdjan van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op 22 februari jl. het startsein gegeven voor de rehabilitatie hiervan. Het pompgemaal is opgezet in 1953 bij de aanleg van Wageningen en is vanwege de verouderde installatie de afgelopen jaren vaker defect geweest. Daardoor konden de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier, vooral in het droge seizoen niet tijdig over genoeg irrigatie water beschikken.


De rehabilitatie van het pompgemaal wordt gefinancierd middels een lening van de Exim Bank of India van bijkans 8.7 miljoen US Dollar aan de staat Suriname.
Voor aanleg en reparatie van de installaties in het gemaal, zal uit onze staatsbegroting een bedrag van 2.5 miljoen USD beschikbaar worden gesteld. De werkzaamheden zullen ongeveer 9 maanden in beslag nemen en worden uitgevoerd door het bedrijf Risugragar N.V uit Wageningen in samenwerking met technici van het Indiase leveringsbedrijf Kirloskar Brothers. 


Met de directie voering is belast het consultantsbureau Cite. De pompen hebben elk een capaciteit van 28000 kubieke meter water per uur en zijn speciaal vervaardigd voor dit gemaal. Om veilig te kunnen werken zullen in de eerste fase, sluisdeuren geplaatst worden bij de pompingangen. De pompen zullen één voor één worden vervangen waardoor tijdens de renovatie, de boeren ook over irrigatie water kunnen beschikken. Voor eventualiteiten zullen twee mobiele pompen worden aangeschaft. Het pompgemaal Wageningen zal een gebied van bijkans 17000 hectare aan rijst-areaal van water moeten voorzien.

Door minister Soerdjan is benadrukt dat met de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen, de regering invulling geeft aan het beleid om de rijstsector dusdanig te verbeteren en de verdere basis om de voedselschuur van de regio te worden.
Samen met een IDB project van bijkans dertig miljoen US Dollar voor de rehabilitatie van de waterschappen, vijftien miljoen US Dollar voor trainingen en leningen aan de tuinbouwsector en de her-activering van het Agrarisch Krediet Fonds, worden randvoorwaarden geschept om de agrarische productie steeds beter te ontwikkelen.

Hij riep een ieder op de projecten te ondersteunen omdat hiermee een basis wordt gelegd voor de volgende generaties. Ongefundeerde kritiek zal volgens de minister alleen negatieve effecten hebben voor de verdere ontwikkeling van ons land Suriname.