De politie heeft nog steeds geen instructies gehad hoe te handelen bij overtreding van de rij- en voertuigenbelastingwet! Bij de implementatie van de snelrechtprocedure bij verkeersovertredingen heeft het Openbaar Ministerie ruim tevoren sessies voor de politie gehouden en zijn de diverse manco’s in het systeem besproken en aangepakt! Waarom niet bij deze wet?

Mijn benadering: er is een (financiële) strijd gaande tussen het OM en de regering! Bij de inning van verkeersboetes wordt het geld op een rekening van het OM gestort waarna het geld via een bepaalde verdeelsleutel komt bij de politie, Juspol, financiën en het OM!

Echter, met de redactie van deze wet(die overigens een juridisch gedrocht is) heeft de regering onomstotelijk laten blijken dat zij alle opbrengsten voor zichzelf wil hebben(dus niet bereid is te delen). Het OM is dus mooi buitenspel gezet door de inspecteur generaal der belastingen als bevoegde autoriteit aan te wijzen in deze wet! Het OM heeft dit echter door en moet nog aan zet komen. De inspecteurgeneraal is immers geen vervolgingsambtenaar en kan geen bevelen geven aan de politie terzake opsporing en vervolging! Die bevoegdheid komt,met uitsluiting van elk ander orgaan, slechts het OM toe! Nu het OM buitenspel is gezet moet u geen activiteit van haar verwachten. M.a.w. het OM laat de regering in haar eigen sop gaar koken, totdat zaken zijn recht getrokken!

Waarom de regering alle geld voor zichzelf wil laat zich makkelijk raden! Zij zit in diepe financiële problemen. Het is supernaief te denken dat de wegen met dit geld zullen worden gemaakt! Ten eerste omdat er slechts tien procent daadwerkelijk gealloceerd is voor wegenonderhoud. Ten tweede omdat ook de opbrengsten uit de governmenttake niet daaraan besteed worden, ondanks dat deze belasting ook daarvoor wordt geheven!

Maar goed, we kijken hoe de zaak zich verder ontwikkelt!

Raoul Hellings