KPS: vanaf 13 maart controle op naleving van Wet Rij- en Voertuigenbelasting

1803

De Korps politie Suriname had eerder vandaag in een bericht aangegeven dat de uitvoering van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 ingaande 1 maart 2019 van kracht zal worden. Zojuist heeft KPS weer een bericht gelanceerd dat politieambtenaren tot en met dertien (13) maart van dit jaar geen specifieke controle zullen uitoefenen op de naleving van de Wet Rij -en Voertuigenbelasting.

Na 13 maart zal de politie conform die wet optreden tegen personen die de wet niet naleven. De eigenaar op wiens naam het voertuig staat is de belasting verschuldigd; alsook de houder die het rij- of voertuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft.

Op grond van artikel 10 van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting moeten onder andere politie- en douaneambtenaren toezien op de naleving van deze wet.

Noot: Artikel 2 Rij- en Voertuigen belasting

Het belastbaar feit is het hebben van een voertuig op de weg. Vermeldenswaard is dat ook voertuigen die niet in rijdende staat zijn, maar zich bevinden op de weg, belast zijn.