De Pertjajah Luhur (PL) heeft zich voorgenomen om een moskee op te zetten op het terrein van het bejaardentehuis in Nickerie. Hiermee wil de partij de moslims van die omgeving tegemoet komen. Het terrein waarop het bejaardentehuis staat is meer dan 2 ha groot en deels ontbost. Binnenkort wordt een begin gemaakt met het openstoten van het resterende deel. Op deze plek zal ook een sport- en cultureel centrum worden opgezet.

Van Leakat Mahawatkhan is reeds een toezegging verkregen voor de levering van klei. Ook andere sponsoren hebben aangegeven een helpende hand te bieden. Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo zullen er meer dan 500 trucks klei nodig zijn.

Somohardjo was gisteren in Nickerie om leden en sympathisanten van de partij te informeren over de satrya’s, die voorvechters zullen zijn voor verbetering van de situatie in Suriname. “Velen hebben zich gelijk opgegeven. Hiermee is onze groep satrya’s danig uitgebreid”, zegt de politicus.

Tot de personen die zich hebben opgegeven, behoren de jurist Ramesh Malahe en Raj Paltantewari. De laatste studeerde af van de 11e intake van het MBA-programma, gezamenlijk aangeboden door MSM en FHR Lim A Po Instituut voor Hoger Onderwijs in Suriname, en ontving onlangs van de VES een award voor de beste sociaaleconomische thesis van 2018.

Somohardjo is bijzonder ingenomen met het feit dat in de afgelopen periode veel prominente Surinamers van Hindustaanse afkomst zich bij de partij hebben aangesloten. “Dat bewijst eens te meer dat de PL is uitgegroeid tot een nationale partij”, stelt hij.

De PL is – zoals gebruikelijk – van plan om in met Pasen een grootse activiteit te houden in Nickerie. Daartoe is een speciale commissie ingesteld, die de volle ondersteuning zal krijgen van Richan Chan Jon Chu, voorzitter van de Jongerenraad van de PL. Chan Jon Chu is recentelijk als arts gestationeerd in het rijstdistrict.