Vanaf 1 maart zal KPS controle uitoefenen op de naleving van Wet Rij- en Voertuigenbelasting

3273

De uitvoering van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 zal ingaande 1 maart 2019 van kracht worden. Politieambtenaren zullen dan aanvangen met stringent erop toe te zien dat de wet in kwestie wordt nageleefd. Overtreders van deze wet zullen gesanctioneerd worden.