Startsein herstelwerkzaamheden dambreuk te Burnside

380

Langer dan 30 maanden wachten, zijn de landbouwers en veehouders van Burnside en omgeving opgelucht. Op woensdag 6 maart 2019 vond het startsein van de herstelwerkzaamheden van de breuken in de waterkerende dam plaats door de districtscommissaris van Coronie Remie Tarnadi, in het bijzijn van tegenwoordigers van OWT&C, de aannemer, bestuursambtenaren, districtsraadsleden , ressortraadsleden en de plaatselijke bewoners.

Coördinator van OWT&C Leroy Doorson gaf te kennen dat deze werkzaamheden in 3 fasen uitgevoerd zullen worden door Ojo’s Grondverzetbedrijf , met als opdrachtgever het ministerie van Openbare Werken, Transport& Communicatie (OWT&C) .

Fase 1 is het opschonen van de dam en klaarstomen van de klei om de dambreuken te herstellen . Fase 2 is het herstellen van de dambreuken en fase 3 het opschonen en uitdiepen van het kanaal te Burnside. Er zijn 3 breuken in de waterkerende dam , waarbij de grootste breuk een breedte heeft van ongeveer 22 m , een lengte van 13 m en een diepte van 6 m. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren.

De burgervader feliciteert de Coroniaanse gemeenschap en wenst de uitvoeder veel succes toe met de werkzaamheden.