Elk jaar wordt op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw wereldwijd herdacht. Op deze dag worden de verworven vrouwenrechten gevierd en de strijd van de vrouw tegen ongelijkheid en discriminatie extra belicht. De realiteit leert dat de kloof tussen mannen en vrouwen op verschillende gebieden zoals gezondheid, politiek en gelijkheid op de werkvloer nog steeds groot is en gezien de mate waarin nu vooruitgang wordt geboekt, vrouwen nog ongeveer 100 jaar moeten wachten voordat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen volledig gedicht is.

 

De Pertjajah Luhur wil daarom op deze dag alle vrouwen aanmoedigen om voor zichzelf op te komen zodat ze als gelijken worden gezien en behandeld in hun gemeenschappen. De Pertjajah Luhur gelooft erin dat een gemeenschap sterker wordt wanneer alle burgers, ook vrouwen, hieraan hun bijdrage kunnen leveren. Met een sterke gemeenschap kan armoede beter bestreden worden. In een land waarin vrouwen economisch zelfstandig kunnen zijn zal dat ook betekenen dat de sociale veiligheid van vrouwen beter gewaarborgd kan worden.

 

Het is daarom belangrijk om te strijden voor vrouwen om hun positie te versterken en gehoord te worden teneinde hun rechten te waarborgen. De Pertjajah Luhur werkt daarom ook met vrouwen om te identificeren welke veranderingen zij graag willen zien en denkt mee hoe die te realiseren. Wij willen werken aan een wereld waarin vrouwen dezelfde kansen genieten als mannen. Hiervoor hebben zich al een grote groep vrouwelijke en mannelijke strijders zich aangemeld bij de partij om zich in te zetten voor onder andere verbetering van de positie van de vrouw.

Dit kunnen de vrouwen het best doen wanneer zij ook betrokken worden in de besluitvormingsprocessen van het land.

Om de daad bij het woord te voegen zal de Pertjajah Luhur op alle drie plekken voor De Nationale Assemblée in het district Marowijne, een vrouw kandidaat stellen. In de overige kiesdistricten zal ook een vertegenwoordiging van competente en strijdbare vrouwen niet ontbreken. Een betere man-vrouw verdeling in de politiek zal een betere vertegenwoordiging van de bevolking betekenen, met uiteindelijk meer gelijke rechten voor vrouwen.

 

Namens de Pertjajah Luhur,

Nasier Eskak

Voorzitter Kennisinstituut