DC Jurel: “Drinkwaterwinning en zuivering inheemse dorpen Para, moet strikt volgens SWM-standaarden”

196

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) neemt de waterinstallaties van verschillende inheemse dorpen in Para over en is druk bezig met de rehabilitatie van het totaal watervoorzieningsstelsel. Districtscommissaris Armand Jurel, zegt dat organisaties in het verleden met goodwill het drinkwater probleem hebben willen oplossen in bepaalde dorpen, maar ze hebben zich daarbij niet gehouden aan de veiligheids- en zorgplicht, waardoor de waterkwaliteit is verslechterd. SWM moet bij overname, technische werkzaamheden uitvoeren bij zowel het leidingsstelsel, de zuiveringsinstallatie en het distributienetwerk.

“Waterinstallaties die ooit door Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) zijn geplaatst, voldoen niet altijd aan de norm van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. Ook houden deze NGO’s  zich soms niet aan de vereiste zorgplicht”, zegt Jurel. Voor het district Para eist de burgervader dat alle waterleidingvoorzieningen door of onder toezicht van het kwaliteitsmanagementsysteem van SWM worden geplaatst. De SWM is volgens de burgervader per 15 januari 2018, ISO 9001:2015 geaudit en gecertificeerd.

In haast alle inheemse dorpen zijn boringen verricht. Nieuwe leidingwaterinstallaties worden aangelegd, uitgebreid en geschieden en er vindt gehele of gedeeltelijke vernieuwingen van bestaande installaties plaats. Bij veldoriëntatie in enkele dorpen, is gebleken dat bestaande installaties niet voldoen aan de SWM-standaarden. Volgens Henry Stekkel, regio coördinator van de SWM-distributie binnenland, is het bedrijf bezig ordening te brengen in deze voorzieningen.  Binnen niet al te lange tijd zullen deze dorpen over 100% schoondrinkwater beschikken.