Agrarische ontwikkeling voor Brokopondo

399

Jacques Drielsma is aangesteld als directeur van de Landbouwmaatschappij Brokopondo N.V. en Victoria N.V. Met deze aanstelling heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het startsein gegeven om de inactieve parastatale bedrijven nieuw leven in te blazen. Er wordt binnenkort een directie team aangesteld en gezamenlijk met het ministerie zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van deze bedrijven.

Het ministerie is doende na te gaan welke projecten er nog meer uitgevoerd kunnen worden om de agrarische sector in dit mijnbouwdistrict beter tot ontwikkeling te brengen. Er worden al diverse activiteiten in dit district ontplooid, waaronder de opzet van demonstratieplots van hooglandrijst en bonensoorten, trainingen over de teelttechnieken van zoete bataat en cassave en het opzetten van moestuinen op diverse scholen. Voorlichters van het ministerie hebben aan de bewoners en schoolkinderen agrarische kennis en vaardigheden overgedragen. De bewoners zijn hierdoor in staat zichzelf te voorzien van gezond en gevarieerd voedsel en kunnen zij de productie van gewassen beter ter hand nemen. Uit de al uitgevoerde projecten van het ministerie van LVV is gebleken dat Brokopondo de potentie heeft voor de ontplooiing van nog meer agrarische activiteiten.