Vuilstortplaats Ornamibo niet in gevaar door grote grasbranden

319

De afgelopen dagen is er door de aanhoudende droogte op verschillende plekken sprake van grote grasbranden. Dit doet zich ook voor in de omgeving van de vuilstortplaats te Ornamibo. Claudia Maatsen hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking van het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie geeft aan dat de vuilstortplaats ondanks de aanhoudende droogte en de grote grasbranden in de directe omgeving, niet in gevaar is.

De grote grasbranden doen zich dagelijks voor. Dit is onder andere het geval te Vredenburg serie A en B. Ook aan de Wilhelminaweg doen deze grasbranden zich voor. Maatsen geeft aan dat het om grote oppervlaktes gaat die dagelijks in brand staan. In deze gevallen komt het ook voor dat de brandweer vaak genoeg moet uitrukken voor bluswerkzaamheden. Gelet op de situatie geeft Maatsen aan dat er geen gevaar is voor de vuilstortplaats te Ornamibo, omdat die zich ver van de brandhaarden bevindt.

Ook heeft het ministerie van OWT&C de nodige maatregelen getroffen door een grote oppervlakte  van de vuilstortplaats met zand af te dekken. Vanaf de grote brand die onlangs aldaar plaats vond, waren er voorzorgmaatregelen getroffen om brand op de vuilstortplaats te voorkomen. Deze maatregelen hebben tot heden branden op de vuilstortplaats kunnen voorkomen.