President Bouterse Instrueert Minister Justitie en Politie over Surinaamse PolitieBond

301

President Desi Bouterse heeft hedenavond, donderdag 9 mei 2019, een schrijven welke hij ontving van het bestuur van de Surinaamse Politiebond beantwoord.

In het voornoemd schrijven aan de President wordt het staatshoofd gevraagd het bestuur van de politiebond te ontvangen. Dit als gevolg van een Algemene Ledenvergadering van de SPB waarbij er een motie is aangenomen welke het bondsbestuur opgedraagt met de werkgever aan tafel te gaan teneinde meer duidelijkheid te krijgen over het insluitbeleid van politie ambtenaren en de drie thans vastzittende leden nav het recent voetbalincident. President Bouterse heeft de bond laten weten dat hij de Minister van Justitie & Politie,  Stuart Getrouw, heeft geinstrueerd de behandeling van deze zaak over te nemen. “Gelet op het urgente karakter van deze kwestie vraag ik u met de behandeling ervan spoed te betrachten en om mij van de bereikte resultaten te informeren” aldus een passage uit het schrijven van de President aan de Minister van Justitie & Politie.