Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is druk bezig de watervoorziening aan de rijstboeren te Wageningen en omgeving te garanderen. Daartoe zijn een aantal belangrijke stappen ondernomen. Minister Rabin Parmessar zei in De Nationale Assemblee (DNA), dat vanaf het begin van de maand mei er reeds twee pompen in bedrijf zijn. De komende maand wordt ook een mobiele pomp in werking gesteld, wat zal betekenen dat er voldoende water gedistribueerd wordt ten behoeve van de rijstsector. De aanhoudende regens zijn een zegen voor de rijstteelt; Wij danken de natuur daarvoor, stelde de bewindsman in het parlement.

Een team van het ministerie van LVV zal het komend weekeinde afreizen naar het gebied om de situatie in de gaten te houden. Minister Parmessar riep alle actoren op, om zich  te houden aan de inzaaiperiode. De bewindsman liet weten dat er nieuwe pompen zijn die eind september van dit jaar zullen worden ingezet. De tweede oplevering van dit project is in februari volgend jaar. Minister Parmessar stelt dat niet alleen het pompgemaal van Wageningen een belangrijke rol vervult bij de rijstteelt, maar ook de pompen te Wakay niet weg te denken zijn. Hij verwees voor de gedetailleerde beantwoording hieromtrent naar collega Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.

In zijn beantwoording aan DNA ging de bewindsman ook in op een aantal andere vraagstukken. Over de kwestie rond de zaaizaad voorziening, gaf hij aan dat het Anne van Dijk Rijstonderzoek Rijstonderzoekcentrum Nickerie (ADRON) het research gedeelte op zich neemt, in samenwerking met een Maleisisch bedrijf. Voor wat de zaaizaad productie betreft werkt ADRON samen met outgrowers om de boeren te voorzien van goed zaaizaad. In de komende periode zal met alle belanghebbenden gewerkt worden aan het terugdringen van het tekort van zaaizaad.