B.O.G. huldigt jubilarissen en gepensioneerden

541

Onder het genot van een hapje en een drankje werden de jubilarissen van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.) gehuldigd. De plechtigheid, welke door minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid en zijn staf werd bijgewoond, vond plaats op maandag 20 mei 2019, in restaurant Chi Min.

Volgens Atracia Warner, waarnemend onderdirecteur, van het B.O.G. heeft de huldiging lang op zich laten wachten, vanwege gebrek aan financiële middelen. Van de 27 jubilarissen die momenteel in actieve dienst zijn, werd er één met 40 dienstjaren gehuldigd. Verder waren er twee medewerkers met 35 dienstjaren, veertien medewerkers met 30 dienstjaren en tien medewerkers met 25 dienstjaren. De bewindsman bedankte de jubilarissen daarom tijdens zijn toespraak, ook namens de regering, voor hun inzet voor land en volk gedurende de jaren. De minister deelde de aanwezigen ook mee dat er op kort termijn een dependance van het B.O.G. zal worden geopende te Apetina, in het district Sipaliwini. De voorbereidingen daarvan zijn in volle gang.

De gehuldigden mochten een cadeau, een oorkonde en een waardebon in ontvangst nemen. Ook aan de gepensioneerden is gedacht. Zij mogen op kort termijn ook een cadeau, een oorkonde en waardebon in ontvangst nemen, welke aan huis zal worden bezorgd.