Kennismakingsbezoek tussen DC’S en minister OWT&C

321

“We gaan voor korte communicatielijnen”, woorden van minister Vijay Chotkan tijdens een kennismakingsbezoek met de districtscommissarissen. De minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Mr. Vijay Chotkan, ontving de delegatie op donderdag 23 mei 2019. Het is de bedoeling om tenminste 1 keer in de maand samen te komen om de problemen die er spelen, te bespreken. Behalve de problemen op het gebied van ontwatering, waterkering en wegen, zal ook aandacht besteed worden aan problemen op het gebied van de bouw en de verkavelingen. “We zullen dan samen nagaan hoe wij de burgerij uit de problemen kunnen helpen”, aldus de bewindsman. Ook legt minister Chotkan de nadruk, voor het voorkomen van overlappingen van werkzaamheden.

De deken van de districtscommissarissen (Dc’s), Margaretha Malontie, is het eens met minister Chotkan om gezamenlijk te kijken naar de diverse problemen en deze op te lossen. Verder benadrukt ze dat, behalve het ministerie van OWT&C, ook het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Regionale ontwikkeling en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan te pas komen. 


Verder geeft de deken aan, dat aanpak van de verschillende airstrips in het binnenland een ander belangrijk punt is, welke is besproken. Als de regen zal aanhouden zal het niet mogelijk zijn voor de vliegtuigen om te kunnen landen. Hier zal ook extra aandacht aan geschonken moeten worden.
Zij geeft aan dat het een mogelijkheid is om deze airstrips te verharden.
“De Districtscommissarissen hebben hoge verwachtingen. Minister Chotkan heeft alles uiteengezet en we zijn blij met de samenwerking die is toegezegd. Veder hopen we dat er goede resultaten voortvloeien uit deze samenwerking”, aldus de deken der DC’s, Margaretha Malontie.