Overheid neemt voortouw in behoud bedreigde inheemse talen

361

Om invulling te geven aan het behoud van bedreigde inheemse talen is de overheid samen met belanghebbenden bezig de koppen bij elkaar te steken. Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 juni 2019 partijen wederom bij elkaar gebracht om zich in te zetten voor het behoud van bedreigde inheemse talen. “Vandaag is een belangrijke mijlpaal, omdat we vertegenwoordigers van alle inheemse groepen bij elkaar hebben gebracht om ons te buigen over hoe wij invulling gaan geven aan het jaar van de Inheemse talen”, zegt Elvira Sandie, directeur van Cultuur.

Het directoraat heeft het voortouw genomen om activiteiten te organiseren en of ondersteunen, die ertoe dienen te leiden dat de Inheemse talen in Suriname worden behouden. Het startsein voor behoud van de inheemse talen in Suriname is tijdens een bewustwordingsactiviteit op dinsdag 19 maart gegeven op het directoraat. Het is volgens directeur Sandie van eminent belang om concrete acties te ondernemen voor het behoud van het immaterieel cultureel erfgoed.

Zij benadrukt dat de bedreiging van inheemse talen geremd moet worden. Er is hiertoe reeds in 2017 het wettelijk kader geformaliseerd. “Wetten alleen gaan het werk niet kunnen doen, maar invulling geven middels activiteiten is noodzakelijk als wij het gestelde beleid willen realiseren.” Op 1 juni 2019 zijn er workshops gehouden, waarbij aan de vertegenwoordigers van de inheemse groepen gevraagd is wat zij dit jaar willen realiseren. Helmond Gezius, coördinator studierichting Sociologie op de Anton de Kom Universiteit zegt dat de bijeenkomst bedoeld om inzicht te verschaffen in de situatie betreffende inheemse talen. Hiermee zal bepaald moeten worden welke maatregelen er op kort en langtermijn getroffen moeten worden voor het taalbehoud.