Minister Juspol, “Berovingen scholen nieuw fenomeen”

268

De minister van Justitie en politie (Juspol), Stuart Getrouw, zegt dat berovingen op scholen een nieuw fenomeen blijkt te zijn. Dit concludeert hij aan de hand van de informatie die hem heeft bereikt. Hoewel nog niet alle rapportages binnen zijn, heeft de Juspolminister gelijk vanuit de korpsleiding gezorgd voor de nodige maatregelen. De minister geeft nadrukkelijk aan dat met geen enkele melding luchthartig is omgesprongen, maar gelijk de surveillance, de zichtbaarheid  om de scholen in verschillende buurten is geoptimaliseerd. Deze informatie verstrekte de minister aan het Nationaal Informatie Instituut (NII), in het programma Opinie, aflevering 61.

Minister Getrouw gaf aan dat ook andere actoren betrokken zijn bij de beveiliging, zoals het ministerie van Defensie. Defensie is reeds gestart met beveiliging van scholen in verschillende omgevingen. “De scholen vallen onder het ministerie van Onderwijs, maar het is de taak van de gehele regering dat zaken integraal worden aangepakt; Daarom moet er zo wie zo een goede samenwerking zijn tussen de ministeries van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur, Defensie en Juspol”, merkte de minister op.

De bewindsman gaf verder aan dat het belangrijk is te weten dat in verscheidene gebieden buurtmanagers zijn aangesteld. De buurtmanager zal dagelijks in contact treden met de schoolleiding om over zaken te praten. Na dit overleg wordt het besprokene door gerapporteerd naar de korpsleiding. Het contact met de schoolleiding is het meest belangrijke, omdat naar aanleiding van de rapportage de strategie gelijk kan worden veranderd of eventueel worden bijgesteld.

Het televisieprogramma Opinie op GOV.TV, kanaal 8.3, wordt op de woensdag en vrijdag, steeds om 21.00 uur herhaald.