INVESTSUR informeert directie en staf LVV

120

De directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn geïnformeerd geworden over het Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname (INVESTSUR). Dit uitvoeringsorgaan is vanuit de overheid belast met het promoten en faciliteren van investeringen in Suriname.

Directeur van INVESTSUR, Ike Antonius, heeft middels een presentatie de aanwezigen op dinsdag 25 juni 2019, van de nodige informatie voorzien. Deze sessie maakt deel uit van de uitwisseling van informatie als onderdeel van ‘Awareness Process National Stakeholders’. Op initiatief van minister Rabin Parmessar is deze informatiesessie over INVESTSUR georganiseerd voor de directie en staf van het ministerie.

De agrarische sector is één van de sectoren die kan zorgdragen voor duurzame ontwikkeling van Suriname waar investeringen noodzakelijk zijn.