Landelijke hearings met stakeholders voor nieuw Visserij Management Plan

223

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), onder directoraat Visserij voert momenteel hearings met de stakeholders binnen de visserijsector. In verband met het samenstellen van een nieuw Visserij Management Plan (VMP). Dit plan wordt mede opgesteld met de steun van het REBYC-II project die in maart 2016 is begonnen en wordt uitgevoerd met de wereldvoedsel organisatie FAO.

De input van de vertegenwoordigers uit de visserijsector en andere betrokkenen tijdens deze hearings zijn van eminent belang. Het doel van de meetings is het opgang brengen van nauw overleg met de verschillende stakeholders en belanghebbenden teneinde de beleidsdoelen te formuleren voor een duurzaam beheer en exploitatie van onze natuurlijke visserijbronnen. Minister Rabin Parmessar heeft beloofd orde te brengen in deze branche.

Het REBYC-II project heeft als doel om voedselverspilling te verminderen door bijvangst van vis waarop niet doelgericht wordt gevist en vaak wordt teruggegooid en op een betere manier van het beheren van onze vis voorraden. Het richt zich verder op:

– de verbetering van de wetgeving,

– het verbeteren van de vangsttechnologie en

– het vergemakkelijken van het gebruik van duurzame bijvangst.

De meetings in de districten Nickerie, Commewijne en Paramaribo hebben reeds plaatsgevonden. Op korte termijn worden de volgende districten aangedaan: Saramacca (Boskamp), Coronie en Marowijne (Galibi).