ADRON-salarissen buiten schuld van LVV gestort op inactieve rekening ADRON

230

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), wenst de gemeenschap te informeren dat het salaris van het personeel van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum in het district Nickerie (ADRON), wel op tijd is gestort. In de pers verscheen het bericht dat het personeel van het ADRON haar salaris inclusief vakantiegeld over de maand juni 2019 niet zou hebben ontvangen.

Vanuit het ministerie zijn de verplichtingen met betrekking tot de stortingen wel op tijd verricht. Echter blijkt dat vanuit het instituut ADRON zelf een inactieve werkrekening is doorgegeven, waardoor de tegoeden van het personeel daarop zijn gestort. Minister Rabin Parmessar heeft opdracht gegeven om dit probleem direct op te lossen.

Het ministerie deelt aan de samenleving mee dat dit probleem intussen is opgelost en het personeel thans beschikt over haar salaris. Het ministerie hoopt dat dit soort situaties in de toekomst voorkomen worden en het personeel van dit instituut maandelijks kan rekenen op haar salarissen.