In gebruikname Hydroponic installatie op O.S. Zink Kampoe in Moengo

290

Op de O.S. Zink Kampoe is een Hydroponic installatie, met bijbehorende plantenkast, in gebruik genomen. Dit is het nieuwste project dat voortvloeit uit de samenwerking tussen O.S. Zink Kampoe en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), in het ressort Marowijne. Dit vond plaatst op 11 juli 2019, in het kader van het ” Schooltuinen Project”. 

De bestaande schooltuin is één van de mooiste in zijn soort, met een ecologische tuin en een plantenkast, compleet met een beregeningsinstallatie. Met de financiering van Staatsolie heeft het departement van het ministerie van LVV in het district Marowijne, de tuin verder uitgebreid met een klein model Hydroponic installatie en bijbehorende plantenkast.

Na korte toespraken van het schoolhoofd Karijodrono-Djojotaroeno Helen, de ressortleider van LVV-Marowijne Kromopawiro Ermond, de beleidsmedewerker LVV-Moengo en Hegeman Barbara, kregen de leerlingen en leerkrachten een rondleiding in de kast met uitleg over het planten van groenteplantjes in een Hydroponic systeem. “De vrienden van Zink Kampoe en Selena’s Plant NV, Fruits & Vegetable Shop, hebben ook hun bijdrage geleverd voor de totstandkoming.

De kinderen hebben veel geleerd over de nieuwe plantmethoden- en technieken. Al voor de vakantie hopen zij de eerste groenten te kunnen oogsten en eventueel te verkopen.