Het Karate niveau dreigt te vervallen in Suriname

479
Kyokushin Karate Branch Chief Suriname Hanshi Wilfred Burgos (8e Dan) tijdens training

De vierde Danners Kyokushinkai Amar Santokhi en Randy Badal die reeds ruim dertig jaren onafgebroken de karate sport beoefenen, vrezen voor een terugval in het karate niveau in Suriname.

Hanshi Wilfred Burgos, is 8ste Dan Kyokushinkai, nestor en de eerste opgeleide zwarte bander in Suriname (1978 o.l.v. Hedwig Lobman) vervult een voortrekkersrol binnen het Karate gebeuren in Suriname. Deze internationale Grootmeester, beoefent de afgelopen vijftig jaren onafgebroken de vechtsport en wordt door vele gezien als de bewaker van het Karate technisch niveau in ons land. Sinds de oprichting van zijn Sportschool, in 1978, heeft hij niet alleen honderden topkarateka’s en vele nationale en internationale kampioenen afgeleverd, maar ook als trainer-coach van de Surinaamse nationale selectie.

De karateka’s van dit instituut genieten een volledige karate opleiding, waar alle facetten van het Karate-do worden onderwezen. Hierbij staan de basis doelstellingen hoog in het vaandel z.a.: respect, discipline en morele waarden. Er wordt ook evenveel aandacht besteed aan het fysiek, mentaal en emotioneel versterken van de karateka. Zij worden kritisch begeleid in dit proces en doen het altijd opvallend goed bij de Dangraden examens, ongeacht de samenstelling van de commissie.

Vermeldenswaard is dat: 
• Sinds het bestaan van het instituut zij altijd over de best geslaagde kandidaten beschikken; 
• Hanshi Wilfred Burgos sinds de oprichting van de S.K.A.(Surinaamse Karate Associatie) trainer-coach is, in verschillende hoedanigheden. Voorts heeft hij aan diverse internationale seminars en trainingen geparticipeerd, waaronder in Japan(2008); • Amar Santokhi meervoudig Surinaams karate kampioen is, in meerdere disciplines alsook de Nationale kata coach is binnen de S.K.A.; 
• Randy Badal meervoudig Surinaams full-contact karate kampioen is alsook de fullcontact trainer-coach binnen de IBK(Internationaal Kyokushinkai Budokai Kan).

Ter bewaking van het karate niveau in Suriname, heeft de leiding van de S.K.A. dan ook terecht gekozen voor Hanshi Wilfred Burgos als voorzitter van de Dangraden commissie(gecertificeerd leraar van het Internationaal IBK niveau A).

De Dangraden commissie bestaat uit 6 zeer nauwkeurig gekozen ervaren, deskundige, objectieve en integere leden inclusief één externe deskundige. De kandidaten voor een zwarte band examen worden beoordeeld op basis van vooraf bekende eisen. Het resultaat van het gedemonstreerde, wordt door de commissie in zijn totaliteit bepaald. Gezien de hierboven genoemde kwaliteiten van de Dangraden commissie, verwerpen wij met klem, de onterechte verwijten die via de pers gemaakt zijn door derden en enkele schoolhouders t.a.v. de gehouden Dan graden examens dit jaar.

Eén van de grootste zorgpunten van Amar Santokhi en Randy Badal betreft het verval van normen en waarden binnen m.n. de karatesport in Suriname. De focus op de verdieping in alle facetten van het karate gebeuren krijgt onvoldoende aandacht. Wij gaan ervan uit dat in de toekomst de kandidaten zich daadwerkelijk zullen verdiepen in het totaal karate- do gebeuren. Hierdoor zal de kandidaat beter voldoen aan de eisen, waardoor er betere resultaten uit de Dangraden examen zullen voortvloeien. Een feit is, dat bij het beoefen van elke tak van sport, dus ook karate, zowel schoolhouders als leerlingen zich moeten blijven ontwikkelen.

Amar Santokhi, 4de Dan Kyokushinkai 
Randy Badal, 4de Dan Kyokushinkai

Bron: SMEsport.