Aanleg waterleidingbuizen te Ricanau Mofo

341

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij NV is begonnen met de aanleg van buizen ten behoeve van de drinkwatervoorziening te Ricanau Mofo in het district Marowijne. Het startsein hiertoe werd op donderdag 25 juli 2019 gegeven. Nadat de buizen in de grond zijn geplaatst volgt de fase waarbij het waterleidingbedrijf de koppeling met Moengo zal realiseren. In totaal wordt er 10 kilometer aan buizen aangelegd, zegt SWM diensthoofd Regio-Oost, Clyde Sengwai aan het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het is een groot project en de SWM heeft volgens het diensthoofd zestig werkdagen hiervoor zestig werkdagen uitgetrokken. Uit een voorlopige registratie telt het dorp Ricanau Mofo 200 huishoudens en die zullen allemaal op het waterleidingnet worden aangesloten. Momenteel maken de bewoners gebruik van regenwater en water uit de nabij stromende rivier. Gelet op de hoge productiekosten kan het water niet gratis geleverd worden aan het dorp. De burgers zullen daarvoor een bijdrage leveren. Assembleelid Grace Watamaleo is blij dat het project van de grond is gekomen. Hiermee heeft de overheid een stukje leven gebracht naar de bewoners van Ricanau Mofo. Er is volgens haar veel bedrijvigheid in het gebied. Naast de werkzaamheden van de SWM zijn er ook activiteiten voor wat betreft de asfaltering van de weg. Daarnaast staat Ricanau Mofo bekend als landbouwgebied.

Volgens Watamaleo zullen de recente voorzieningen en enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het dorp. Districtscommissaris Kenya Pansa geeft aan, dat het beleid van de regering is om van het land duurzame ontwikkeling op gang te brengen. In betrekkelijk korte tijd zijn er meerdere gebieden in Marowijne voorzien. Eerder mochten de dorpen Abadoekondre en Benatimofo al genieten van het water uit de kraan. Mevrouw Pinas, schoolhoofd van O.S Ricanau Mofo zegt dat leerkrachten en leerlingen jaren hebben gebedeld voor voldoende en schoon drinkwater. Als er geen water beschikbaar was moesten de kinderen water halen uit een kreek. Met de aanleg van de buizen hoeft dat straks niet meer. Kapitein Mesach Banwari is bijzonder ingenomen met deze stap die hij ziet als poging tot duurzame ontwikkeling.